سفارش تبلیغ
صبا

اطلاع رسانی مناقصات اتیوپی

کد ایران تندر عنوان برگزار کننده استان/ کشور تاریخ انتشار دریافت اسناد
456408 مناقصه تامین تجهیزات آزمایشگاه قابل نمایش برای مشترکان پاکستان 1396-10-23 1396-11-10
456405 مناقصه تامین مبلمان قابل نمایش برای مشترکان پاکستان 1396-10-23 1396-11-06
456396 مناقصه ترمیم،مرمت ساختمان قابل نمایش برای مشترکان پاکستان 1396-10-23 1396-11-18
456378 مناقصه ساخت ساختمان قابل نمایش برای مشترکان عراق 1396-10-23 1396-11-08
456374 مناقصه خدمات مشاوره قابل نمایش برای مشترکان قطر 1396-10-23 1396-11-02
456336 مناقصه تامین آب آشامیدنی قابل نمایش برای مشترکان قطر 1396-10-23 1396-11-09
456192 مناقصه خدمات تعمیرات 13 وسیله نقلیه قابل نمایش برای مشترکان عراق 1396-10-23 1396-11-04
456151 مناصه بهسازی ساختمان قابل نمایش برای مشترکان عراق 1396-10-23 1396-11-08
455625 مناقصه احیاو بازسازی جاده قابل نمایش برای مشترکان تاجیکستان 1396-10-23 1396-12-03
455611 مناقصه تامین لوازم برقی خانگی قابل نمایش برای مشترکان قزاقستان 1396-10-23 1396-10-30
454991 مناقصه اجرای پروژه های حفاری قابل نمایش برای مشترکان اتیوپی 1396-10-23 1396-11-19
454985 مناقصه اجرای پروژه های ساختمانی قابل نمایش برای مشترکان اتیوپی 1396-10-23 1396-11-24
453290 مناقصه تامین و تعمیر چمن مصنوعی و وسایل بازی قابل نمایش برای مشترکان بحرین 1396-10-23 1396-11-04
453232 مناقصه تعمیر و نگهداری از تجهیزات زمین بازی در باغ قابل نمایش برای مشترکان بحرین 1396-10-23 1396-11-04
455145 مناقصه ساخت و ساز ایستگاه اتوبوس قابل نمایش برای مشترکان ترکیه 1396-10-20 1396-12-09